Мокрокалигірська громада
Катеринопільський район, Черкаська область

Вакансії

Оголошується конкурс на зайняття посади

головного лікаря Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Мокрокалигірської сільської ради

Катеринопільського району Черкаської області

 

ПІДСТАВА: розпорядження сільського голови Мокрокалигірської сільської ради «Про проведення повторного конкурсу на зайняття посади головного лікаря КНП «Центр ПМСД», від 15.02.2019 № 09-р.

НАЗВА УСТАНОВИ: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Мокрокалигірської сільської ради Катеринопільського району Черкаської області.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 20540, вул. Б.Хмельницького, 15, с. Мокра Калигірка, Катеринопільський район, Черкаська область.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Мокрокалигірської сільської ради.

КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВИ:

КПКВК 0212110 «Первинна медична допомога населенню» – 3 497 979 грн.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ: Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється з 21 лютого 2019 року по 21 березня 2019 року.

Кінцевий термін прийняття заяв 21.03.2019 до 17.00.

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється конкурсною комісією за адресою: 20540, вул. Б.Хмельницького, 21, с. Мокра Калигірка, Катеринопільський район, Черкаська область.

Довідки за телефоном (04742) 91-2-49

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

що подаються претендентом для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА УСТАНОВИ:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Установи нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Установи відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Установи здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 20540, вул. Б.Хмельницького, 21, с. Мокра Калигірка, Катеринопільський район, Черкаська область.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 22 березня 2019 року.

 

Конкурсна комісія

Розпорядження про проведення конкурсу

https://rada.info/upload/users_files/04357101/1ec695bfa3f73a1cd8c9125d3c709ffd.docx